ZEMĚDĚLSKÉ STROJE:(www.agro-reana.cz)

Přímý kontakt na prodávající firmu (bez zprostředkovatelů !!)

P R O D E J    Z E M Ě D Ě L S K Ý C H   S T R O J Ů   A   N Á H R A D N Í C H  D Í L Ů

Postřikovače 300, 400, 600, 700, 800, 1218 a 2180 litrů záběr 10 - 18 m

Žací stroje bubnové, vřetenové - záběr 135, 165 a 185 cm

Rozmetadla průmyslových hnojiv

Zemědělské stroje na objednávku dle požadavku zákazníka

Šnekové dopravníky

Náhradní díly

 

 

 

POSTŘIKOVAČE - ukázkové foto

Postřikovač 1000 litrů, záběr 12 m

 

Postřikovač 700 litrů, záběr 12 m

 

Postřikovač 700 litrů, záběr 12 m

 

Postřikovač 2180 litrů, záběr 18 m

 

Postřikovač 2180 litrů, záběr 18 m - zepředu

nahoru

Postřikovač 2180 litrů, záběr 18 m - z boku

 

.

ŽACÍ STROJE - ukázkové foto

Rotační sekačka, záběr 185 cm

 

Rotační sekačka, záběr 185 cm

 

Rotační sekačka, záběr 165 cm v transportní  poloze

 

Rotační sekačka, záběr 165 cm v transportní  poloze

 

Rotační sekačka, záběr 165 cm v transportní  poloze

 

Rotační sekačka, záběr 165 cm v transportní  poloze

 

Postřikovače z vystavy TECHAGRO v Brně

Postřikovače z vystavy TECHAGRO v Brně

nahoru 

 

,

ROZMETADLA PRŮMYSLOVýCH HNOJIV  - ukázkové foto

Kotoučové rozmetadlo 800 litrů

 

Kotoučové rozmetadlo 600 litrů

 

 Kotoučové rozmetadlo 600 litrů

  nahoru

Kotoučové rozmetadlo 600 litrů

 

Šnekové dopravníky

dopravnikdopravnik
aa
Typ Průměr Výkon motoru
T403 100 1,5 kW
T403/1 130 2,2 kW
T403/3 150 3,0 kW
Typ Průměr Výkon motoru
T403 100 1,5 kW
T403/1
130
2,2 kW
T403/3
150
3,0 kW

ZEMĚDĚLSKé STROJE NA OBJEDNáVKU DLE POŽADAVKŮ ZáKAZNÍKA  - ukázkové foto

Luční brány, mulčovač

 

Diskové podmítače nesené

 

 Třídička brambor SAMPO

 

Rosič 600 litrů

 

Rotovátor zepředu

 

Rotovátor zezadu

 

Nakládač balíků

nahoru

Šnekový dopravník průměr 130 s násypkou

 

.

NáHRADNÍ DÍLY - ukázkové foto

Náhradní díly na rotačky polské výroby

nahoru 

Náhradní díly na postřikovače polské výroby